இன்னிசைக் கருவி என்னும் கிராமபோன் சங்கீதத்திரட்டு

மீனாக்ஷிசுந்தரம்

சென்னை : பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம் , 1930

வடிவ விளக்கம் : 31 p.

துறை / பொருள் : கீராமபோன்

குறிச் சொற்கள் : இராகம் கல்யாணி தாளம் ஆதி- பெங்களூர் நாகரத்தினம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க