திருவெண்காடர் என்னும் பட்டினத்தார்

சங்கரலிங்கக் கவிராயர், ச. சு.

சென்னை : திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை , 1934

வடிவ விளக்கம் : (vi), 52 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : வைகுந்தவாசா என்ற மெட்டு , அரிஹரிகேசவகருணா என்ற மெட்டு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க