நீரிழிவும் மருத்துவமும்-ஒர் ஆய்வு

சாதிக், ஜ.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் , 1997

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் பல்கலைகழக வெளியீடு 97

குறிச் சொற்கள் : நீரிழிவு , இன்சுலின்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க