நீரிழிவும் மருத்துவமும்-ஒர் ஆய்வு

nam a22 7a 4500
171109b1997 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6281
_ _ |a 8170901162
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சாதிக், ஜ. |a Cātik, ja.
1 0 |a நீரிழிவும் மருத்துவமும்-ஒர் ஆய்வு
1 0 |a Nīriḻivum maruttuvamum-or āyvu
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் |c 1997
0 _ |a தமிழ் பல்கலைகழக வெளியீடு |v 97
0 _ |a நீரிழிவு, இன்சுலின்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006281
கருத்து தெரிவிக்க