பஞ்சபாணன் திருப்புகழ்

nam a22 7a 4500
190813b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14867
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கோவிந்தசாமிபடையாச்சி, வீ. நா. |a Kōvintacāmipaṭaiyācci, vī. Nā.
0 0 |a பஞ்சபாணன் திருப்புகழ் :|b1 நொண்டிச் சிந்து கும்மி இதுகள் அடங்கியது |c இவை வீ. நா. கோவிந்தசாமிபடையாச்சி அவர்களால் இயற்றியதை ஸ்ரீ ஞானவெட்டி சுவாமிகளால் பார்வையிட்டு மூக்கதேவர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி ஆக்கூர் வே. முருகய்ய ஆசாரி கோவிந்தசாமி பத்தர் இவர்கள் பொருளுதவியால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Pañcapāṇaṉ tiruppukaḻ
_ _ |a மாயூரம் |a Māyūram |b கமலா பிரஸ் |b Kamalā piras |c 1912
_ _ |a [9] p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a பஞ்சபாணன் திருப்புகழ், திருப்புகழ், நொண்டிச்சிந்து, கும்மி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014867
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க