சிவகாமியம்மையார் இரட்டைமணிமாலை

nam a22 7a 4500
190910b ii d00 0 tam d
_ _ |a 15498
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குமரகுருபரசுவாமிகள் |a Kumarakuruparacuvāmikaḷ
0 0 |a சிவகாமியம்மையார் இரட்டைமணிமாலை |c இஃது குமரகுருபரசுவாமிகள் அவர்களால் அருளிச்செய்தை இராமலிங்கசுவாமிகளால் பார்வையிடப்பட்டு சி. கந்தசுவாமி முதலியாரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Civakāmiyam'maiyār iraṭṭaimaṇimālai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மனோன்மணி விலாஸ அச்சகம் |b Maṉōṉmaṇi vilāsa accakam
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இரட்டைமணிமாலை,
0 _ |a கந்தசுவாமி முதலியார், சி.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015498
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க