தேவோபாசனாதீபம்

nam a22 7a 4500
190910b1907 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15493
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a தேவோபாசனாதீபம் :|b1 முதற் பாகம் =|b2 தமிழ்ப் பிரமசூத்தராசிரியராகிய விருதை, சிவஞானயோகிகள் விக்கிரகாராதனவிஷயமாய்ச் செய்த பிரசங்கங்களின்சாரம் |c இஃது குமாரெட்டுப் பாண்டியனவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Tēvōpācaṉātīpam
0 _ |a The Light of divine worship
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b ஸ்ரீ வித்தியாசிநோதினி அச்சுக்கூடம் |b Srī vittiyācinōtiṉi accukkūṭam |c 1907
_ _ |a xi, 170 p.
_ _ |a 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a குமாரெட்டுப் பாண்டியன்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015493
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க