tva-logo

அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த கந்தரனுபூதி

nam a22 7a 4500
201208b1914 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22276
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அருணகிரிநாதர் |a Aruṇakirinātar
0 0 |a அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த கந்தரனுபூதி |c இஃது திருப்போரூர் டி. கோபால் நாயகர் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a aruṇakirinātar aruḷicceyta kantaraṉupūti
_ _ |a மதராஸ் |a Mataṟās |b என். சி. கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை |b Eṉ. Ci. Kōḷṭaṉ acciyantiracālai |c 1914
_ _ |a 21 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a கோபால் நாயகர், டி.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022276
TVA_BOK_0022276
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image