சரசுவதி மகால் வழிகாட்டி நூல்

nam a22 7a 4500
200918b2002 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22719
_ _ |c ரூ. 20. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பஞ்சநாதன், அ. |a Pañcanātaṉ, a.
0 0 |a சரசுவதி மகால் வழிகாட்டி நூல் :|b1 படங்களுன் |c ஆசிரியர் அ. பஞ்சநாதன்
0 0 |a Caracuvati makāl vaḻikāṭṭi nūl
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2002
_ _ |a vii, 38 p. |b [37 Leaves of plates]
_ _ |a Tamil
_ 0 |a வரலாறு |v நூலகத்தின் வரலாறு
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022719
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க