கிருஷ்ண எசுர்வேதம் தைத்திரீய சங்கிதை

nam a22 7a 4500
191015b1942 ii 000 0 tam d
_ |a கிருஷ்ண எசுர்வேதம் தைத்திரீய சங்கிதை |c இந்நூல் காசிவாசி சிவானந்த யதீந்திர சுவாமிகளால் மொழிபெயர்க்கப்பெற்று த. ப. இராமசாமிப் பிள்ளை அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. |n பத்தாம் பகுதி
_ |a சென்னை |c 1942
_ _ |a ix, 368 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கியம், கிருஷ்ண எசுர்வேதம், கைத்திரீய சங்கிதை, எசுர்வேதம், சோம விகிருதிப் பிரகரணங்கள்,
_ _ |a காசிவாசி சிவானந்த யதீந்திர சுவாமிகள். |d - |q -
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009359
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க