விக்கிரம சோழனுலா (குறிப்புரையுடன்)

ஒட்டக்கூத்தர், கவிசக்கரவர்த்தி

சென்னை : கலாக்ஷேத்திரம் , 1952

வடிவ விளக்கம் : iv, 80 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : விக்கிரமசோழன் வரலாறு ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க