விக்கிரம சோழனுலா

nam a22 7a 4500
190325b1952 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12088
_ _ |c ரூ. 1 - 8 - 0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஒட்டக்கூத்தர், கவிசக்கரவர்த்தி |a Oṭṭakkūttar, kavicakkaravartti
0 0 |a விக்கிரம சோழனுலா =|b2 (குறிப்புரையுடன்) |c இஃது கவிச்சக்கரவர்த்தி ஒட்டக்கூத்தர் இயற்றப்பட்டு, ஸ்ரீமதி ருக்மிணிதேவி அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Vikkirama cōḻaṉulā
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலாக்ஷேத்திரம் |b Kalākṣēttiram |c 1952
_ _ |a iv, 80 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a விக்கிரமசோழன் வரலாறு,
0 _ |a ஸ்ரீமதி ருக்மிணிதேவி
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012088
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க