சிலப்பதிகார மூலமும் : அரும்பதவுரையும் அடியார்க்குநல்லாருரையும்

இளங்கோவடிகள்

தஞ்சாவூர் : தமிழ் பல்கலைக் கழகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : xxix, 744 p.

துறை / பொருள் : ஐம்பெருங்காப்பியம்

குறிச் சொற்கள் : புகார்க்காண்டம் , மதுரைக்காண்டம் , வஞ்சிக்காண்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க