பழந்தமிழ்ப் பெருமக்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1928 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a சோமசுந்தர தேசிகர் |a ச |a 1883 |a 1939 |a Cōmacuntara tēcikar |a ca |a 1883 |a 1939
_ |a பழந்தமிழ்ப் பெருமக்கள் |c இந்நூல் ச. சோமசுந்தர தேசிகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ் |b Si. Kumāracāmi nāyuṭu saṉs |c 1928
_ _ |a (iv)- 127 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a வரலாறு- கோவூர் கிழார்- கிள்ளிவளவன்- நெடுஞ்செழியன்- அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012522
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க