தமிழர் கருமாதி முறை : சைவம்

பாலசுந்தர நாயகர், அ. கு.

சென்னை : சாது அச்சுக்கூடம் , 1941

வடிவ விளக்கம் : 20 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : திருமந்திரம் ஓதுவித்தல் , திதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க