தமிழர் கருமாதி முறை

nam a22 7a 4500
200109b1941 ii d00 0 tam d
_ _ |a 19253
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பாலசுந்தர நாயகர், அ. கு. |a Pālacuntara nāyakar, a. Ku.
0 0 |a தமிழர் கருமாதி முறை :|b1 சைவம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் அ. கு. பாலசுந்தர நாயகர்.
0 0 |a Tamiḻar karumāti muṟai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சாது அச்சுக்கூடம் |b Cātu accukkūṭam |c 1941
_ _ |a 20 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a திருமந்திரம் ஓதுவித்தல், திதி,
_ _ |8 அரசு அருங்காட்சியகம், சென்னை |8 Aracu aruṅkāṭciyakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0019253
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க