ஆடரங்கு : சிறுகதைத் தொகுதி

சுப்ரமண்யம், க. நா.

சென்னை : கலைமகள் காரியாலயம் , 1955

வடிவ விளக்கம் : iii, 148 p.

துறை / பொருள் : கதை

குறிச் சொற்கள் : பேரன்பு , தூக்கம் , சோதனை , மனமாற்றம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க