அயல் நாட்டவர் கண்களுக்குப் புராதன இந்தியா : (புதிதாக எழுத்தறிவு பெறுவோர்க்கென மிகச்சிறந்த நூலாக இந்திய அரசாங்கத்தினால் முதற் பரிசு வழங்கப் பெற்ற புத்தகம் இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் மொழி பெயர்க்கப்படுவது)

தட்சிணாமூர்த்தி, வேநீ.

நெல்லிக்குப்பம் : ஸ்ரீ சம்பூர்ண சரஸ்வதி கிரந்தாலயம் , 1963

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

பிற தலைப்பு : Ayal naattavar kangalukku purathana India

தொடர் தலைப்பு: ஸ்ரீ சம்பூர்ண சரஸ்வதி கிரந்த மாலை 15

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : புராதன இந்தியா , Purathana India

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க