கங்கை விழா அல்லது சுகாதார கொண்டாட்டம்

nam a22 7a 4500
191015b1933 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 0-4-0
_ |a கங்கை விழா அல்லது சுகாதார கொண்டாட்டம் |c இந்நூல் எம். எ. வரதராஜன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a கல்லக்குறிச்சி |a Kallakkuṟicci |b சாது அச்சியந்திரசாலை |b Cātu acciyantiracālai |c 1933
_ _ |a 28 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a வரதராஜன்- எம். எ.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015311
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க