புதுமுறை விஞ்ஞானம்

Swaminathan

கும்பகோணம் : ஜி. வி. கே. ஸ்வாமி அண் கோ. , 1953

வடிவ விளக்கம் : iii- 149 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல்- கல்வி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க