புதுமுறை விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191015b1953 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1. 00
_ _ |a Swaminathan |a K. S.
_ |a புதுமுறை விஞ்ஞானம் |c K. S. Swaminathan-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a கும்பகோணம் |a Kumpakōṇam |b ஜி. வி. கே. ஸ்வாமி அண் கோ. |b Ji. Vi. Kē. Svāmi aṇ kō. |c 1953
_ _ |a iii- 149 p.
|a In Tamil
_ _ |a கல்வி
_ _ |a அறிவியல்- கல்வி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015314
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க