ஸ்ரீ புல்வா நாயகியம்மன் பேரில் பதிகம் திருத்தாண்டகம் பஞ்சரத்தினப் பதிகம் ஸ்ரீ சிவசுப்ரமண்யக்கடவுள்பேரில் ஆசிரியவிருத்தம் பஜனைக்கீர்த்தனங்கள்

ஷண்முகக்கவிராயர்

மதுரை : ஷம்ஸியா பிரஸ் , 1925

வடிவ விளக்கம் : 26 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கீர்த்தனம் , பக்தி , இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க