திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் சரித்திரம் : முதற் பாகம் & இரண்டாம் பாகம்

சாமிநாதையர், உ.வே.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 1986

வடிவ விளக்கம் : xx, (356+346) 702 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு 45

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : இளமைப் பருவமும் கல்வியும் , திரிசிரபுர வாழ்க்கை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க