திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
191224b1986 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18229
_ _ |c ரூ. 120. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சாமிநாதையர், உ. வே, 1855-1942. |a Cāminātaiyar, u. Vē, 1855-1942
0 0 |a திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் சரித்திரம் :|b1 முதற் பாகம் & இரண்டாம் பாகம் |c இந்நூலினை மகாமகோபாத்தியாய் தாக்ஷிணாத்திய கலாநிதி டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள் எழுதியது.
0 0 |a Tiricirapuram makāvittuvāṉ srī mīṉāṭcicuntaram piḷḷaiyavarkaḷiṉ carittiram
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 1986
_ _ |a xx, (356+346) 702 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு |v 45
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a இளமைப் பருவமும் கல்வியும், திரிசிரபுர வாழ்க்கை,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018229
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க