தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரவாராய்ச்சி

வெங்கடராஜுலு ரெட்டியார், வே.

Chennai : University of Madras , 1944

வடிவ விளக்கம் : (x), 210 p.

பிற தலைப்பு : Tolkappiyam Eluttadhikaravaraycci

தொடர் தலைப்பு: Madras University Tamil Series 16

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , எழுத்ததிகாரம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க