தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரவாராய்ச்சி

nam a22 7a 4500
191209b1944 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18226
_ _ |c Rs. 2-8-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வெங்கடராஜுலு ரெட்டியார், வே. |a Veṅkaṭarājulu reṭṭiyār, vē.
0 0 |a தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரவாராய்ச்சி |c இந்நூல் வே. வேங்கடராஜுலு ரெட்டியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Tolkāppiyam eḻuttatikāravārāycci
0 _ |a Tolkappiyam Eluttadhikaravaraycci
_ _ |a Chennai |b University of Madras |c 1944
_ _ |a (x), 210 p.
0 _ |a Madras University Tamil Series |v 16
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், எழுத்ததிகாரம்,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018226
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க