ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்ரீ பார்வதியாருக்கு உபதேசித்தருளிய ஞானசரநூல் : வடமொழி சிவ ஸ்வரோதயத்தின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு

சங்கரர்

தஞ்சை : வாஸன் அச்சுக்கூடம் , 1935

வடிவ விளக்கம் : 46 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : நாடிபேதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க