ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்ரீ பார்வதியாருக்கு உபதேசித்தருளிய ஞானசரநூல்

nam a22 7a 4500
200916b1935 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22608
_ _ |c அணா. 4. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சங்கரர் |a Caṅkarar
0 0 |a ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்ரீ பார்வதியாருக்கு உபதேசித்தருளிய ஞானசரநூல் :|b1 வடமொழி சிவ ஸ்வரோதயத்தின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு |c இந்நூல் T. S. அமிர்தலிங்கம் பிள்ளையால் அச்சியற்றி வெளியிடப்பட்டது
0 0 |a Srī caṅkarar srī pārvatiyārukku upatēcittaruḷiya ñāṉacaranūl
_ _ |a தஞ்சை |a Tañcai |b வாஸன் அச்சுக்கூடம் |b Vāsaṉ accukkūṭam |c 1935
_ _ |a 46 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a நாடிபேதம்
0 _ |a அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை, T. S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022608
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க