இதுவா வரலாறு இந்தியக் கலை ஆய்வு தமிழகத்தின் நல்கை

மீனேஷ்வரி, அ.

தஞ்சாவூர் : சிற்பத்துறை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

வடிவ விளக்கம் : [43] p.

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க