புகழேந்திப் புலவர் இயற்றியருளிய நளவெண்பா : மூலமும் உரையும்

சென்னை : மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : x, 366 p.

தொடர் தலைப்பு: மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 20

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கலித்தொடர் காண்டம் , கலிநீக்கு காண்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க