புகழேந்திப் புலவர் இயற்றியருளிய நளவெண்பா

nam a22 7a 4500
201215b1960 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23374
_ _ |c ரூ. 5. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a புகழேந்திப் புலவர் இயற்றியருளிய நளவெண்பா :|b1 மூலமும் உரையும் |c பதிப்பாசிரியர் L. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயர்
0 0 |a Pukaḻēntip pulavar iyaṟṟiyaruḷiya naḷaveṇpā
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1960
_ _ |a x, 366 p.
0 _ |a மகாமகோபாத்யாய டாக்டர், உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் |v 20
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கலித்தொடர் காண்டம், கலிநீக்கு காண்டம்
0 _ |a ஸ்ரீநிவாஸ ஐயர், L.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023374
TVA_BOK_0023374
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க