உதயணன் சரித்திரச் சுருக்கம்

சாமிநாதையர், உ. வே.

சென்னை : கலைமகள் காரியாலயம் , 1944

வடிவ விளக்கம் : xxviii, 178 p.

குறிச் சொற்கள் : உஞ்சைக்காண்டம் , இலாவண காண்டம் , மகத காண்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க