கந்தபுராணம்

nam a22 7a 4500
170613b ii d00 0 tam d
_ _ |a 4705
|a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a முத்துக்கிருஷ்ண ரெட்டியார், என். வி. |a Muttukkiruṣṇa reṭṭiyār, eṉ. vi.
1 0 |a கந்தபுராணம் :|b1 வசனம் |c இது திருப்பாதிரிப்புவியூர் ஞானியார் மடாலயத்து மகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவ சண்முக மெய்ஞ்ஞான சிவாசாரிய சுவாமிகள்
1 0 |a கந்தபுராணம் :|b1 வசனம்
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b கே. பழனியாண்டிப் பிள்ளை கம்பெனி
0 _ |a உற்பத்திகாண்டம், அசுரகாண்டம், மகேந்திரகாண்டம், உயுத்தகாண்டம், தேவகாண்டம்
_ _ |a TVA_BOK_0004705
TVA_BOK_0004705
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க