அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சி : பட்டப் படிப்பிற்குரியது

அபூர்வசாமி, எம். ஏ.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1975

வடிவ விளக்கம் : [iv], 295 p.

பிற தலைப்பு : Economic Development of U.S.A.

தொடர் தலைப்பு: த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 607

துறை / பொருள் : பொருளியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க