திருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா

nam a22 7a 4500
191015b1949 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஆதிகுமர குருபரசுவாமிகள்
_ |a திருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா |c ஶ்ரீலஶ்ரீ காசிவாசி ஆதிகுமர குருபரசுவாமிகள் அருளிச்செய்தது- ஆங்கிலத்தில் ஶ்ரீ மு. அருணாசலம் அவர்கள் மொழிபெயர்ப்புடனும்- இந்தியில் Sri. B.D. Jain- Professor- Hindu University- Benaras மொழிபெயர்ப்புடனும்- இது திருப்பனந்தாள் ஶ்ரீ காசிமடத்துத் தலைவர்களாகிய ஶ்ரீலஶ்ரீ காசிவாசி அருணந்தி சுவாமிகள் அவர்களுடைய கட்டளைப்படி மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர். உ.வே. சாமிநாதையரவர்கள் குமாரர் எஸ். கலியாணசுந்தரையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
_ |a சென்னை |b பாரதி விஜயம் அச்சுக்கூடம் |c 1949
_ _ |a iv, 62 p.
_ |a திருப்பனந்தாள் ஶ்ரீ காசிமடத்து வெளியீடு
_ _ |a அருணாசலம், மு. |d - |e மொழிபெயர்ப்பாளர் |q -
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000592
TVA_BOK_0000592
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க