அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சி

nam a22 7a 4500
180713b1975 ii d00 0 tam d
_ _ |a 825
_ _ |c Rs. 7.40
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அபூர்வசாமி, எம். ஏ. |a Apūrvacāmi, em. Ē.
1 0 |a அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சி :|b1 பட்டப் படிப்பிற்குரியது |c ஆசிரியர் எம். ஏ. அபூர்வசாமி
1 0 |a Amerikka aikkiya nāṭṭup poruḷātāra vaḷarcci :|b1 Paṭṭap paṭippiṟkuriyatu
1 _ |a Economic Development of U.S.A.
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1975
_ _ |a [iv], 295 p.
0 _ |a த.பா.நி. (க.வெ.) |a Ta.Pā.Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 607 |v Varicai eṇ 607
_ _ |a i
_ _ |a I
_ _ |a In tamil
_ 0 |a பொருளியல்
_ 0 |a Poruḷiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000825
TVA_BOK_0000825
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க