ஆதிநபி யுல்லாவின் பேரில் அமுர்த ரஞ்சித அலங்கார கீர்த்தனை

முஹம்மது அப்துல் அஜீஸ் லெப்பை சாயுபு, கா. உ.

திருச்சி , 1934

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கீர்த்தனை , ஆதிநபி யுல்லா

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க