குத்புஜ்ஜமான் காஜா பஷீர் அஹ்மத் (ரஹ்)

nam a22 7a 4500
191015b1979 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 3. 50
_ |a குத்புஜ்ஜமான் காஜா பஷீர் அஹ்மத் (ரஹ்) |c இந்நூல் இபுனு ஜமாலுத்தீன் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது.
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ |a தஞ்சாவூர் |b ஜமால் பதிப்பகம் |c 1979
_ _ |a 91 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு |v வாழ்க்கை வரலாறு
_ _ |a இபுனு ஜமாலுத்தீன்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009865
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க