ஆதிநபி யுல்லாவின் பேரில் அமுர்த ரஞ்சித அலங்கார கீர்த்தனை

nam a22 7a 4500
180615b1934 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9587
_ _ |c விலை. அணா 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முஹம்மது அப்துல் அஜீஸ் லெப்பை சாயுபு, கா. உ.
0 0 |a ஆதிநபி யுல்லாவின் பேரில் அமுர்த ரஞ்சித அலங்கார கீர்த்தனை |c இஃது புத்தாநத்தம் கா. முஹம்மது உசேன் லெப்பை சாயுபு அவர்கள் குமாரர் கா. உ. முஹம்மது அப்துல் அஜீஸ் லெப்பை சாயுபு அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது.
_ _ |a திருச்சி |c 1934
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கீர்த்தனை, ஆதிநபி யுல்லா,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009587
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க