வைத்ய சந்த்ரிகை

nam a22 7a 4500
201014b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10055
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வைத்ய சந்த்ரிகை
0 0 |a Vaitya cantrikai
0 _
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் |b Tamiḻnāṭu āyurvēta mahāmaṇṭalam |c 1954
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a Vol. 16, no. 4 (April, 1954)
_ _ |a Tamil
_ _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |a Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0010055
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க