செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
201228b1943 - 1944 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1491
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத்தமிழ்ச்சழ்க்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவ்ரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை |c நாராயணாயங்கார்
0 _
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் |b Maturait tamiḻc caṅkam |c 1944
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 41, no. 2 (டிசம்பர் 1943 - ஜனவரி 1944)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a நாராயணாயங்கார்
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001491
TVA_PRL_0001491
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க