வர்த்தக ஊழியன்

nam a22 7a 4500
191112b1935 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a நாயுடு டி. வி. கே. |a Nāyuṭu ṭi. Vi. Kē.
_ |a வர்த்தக ஊழியன் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் டி. வி. கே. நாயுடு.
|a Varthaga oolian
_ |c 1935
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 3- no. 35 (மே- 1935)
|a In Tamil & English
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002350
TVA_PRL_0002350
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க