கிருஷிகன்

nam a22 7a 4500
191112b1929 ii 000 0 tam d
_ |a கிருஷிகன் :|b1 ஒர் மாதாந்தர விவசாயப் பத்திரிகை |c editor Rao Bahadur J. Chelvaranga Raju.
|a The Agriculturist
_ |c 1929
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 12- no. 1 (ஏப்ரல்- 1929)
|a In Tamil
_ _ |a Chelvaranga Raju- Rao Bahadur J.
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002287
TVA_PRL_0002287
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க