வைத்ய சந்திரிகை

nam a22 7a 4500
201005b1953 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2179
_ _ |c வருஷ சந்தா. 5-0-0
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வைத்ய சந்திரிகை :|b1 தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை |c ஆசிரியர் S. நாராயணய்யங்கார் ; உதவி ஆசிரியர் P. S. ராமசர்மா
0 _
_ _ |a தமிழ்நாடு |b தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலம் |c 1953
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 15, no. 1 (January, 1953)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a நாராயண அய்யங்கார், எஸ்.
0 0 |a ராமசர்மா, P. S.
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002179
TVA_PRL_0002179
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க