வைத்ய சந்த்ரிகா

nam a22 7a 4500
180726b1947 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2183
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வைத்ய சந்த்ரிகா
0 _
_ _ |a Srirangam |b Tamil Nadu Ayurveda Maha Mandalam |c 1947
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 9, no. 5 (மே, 1947)
_ _ |a In Tamil
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002183
TVA_PRL_0002183
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க