கொங்கு

nam a22 7a 4500
191112b1972 ii 000 0 tam d
_ _ |c விலை. 25 காசு
_ |a கொங்கு :|b1 அறிவியல் வரலாற்றுத் திங்களிதழ் |c புலவர் செ. இராசு
_ |c 1972
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 2- no. 10 (அக்டோபர்- 1972)
|a In Tamil
_ _ |a அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002174
TVA_PRL_0002174
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க