வைத்ய சந்த்ரிகா

nam a22 7a 4500
191112b1947 ii 000 0 tam d
_ _ |a நடராஜ சாஸ்த்ரீ |a V. B.
_ |a வைத்ய சந்த்ரிகா |c ஆசிரியர் V. B. நடராஜ சாஸ்த்ரீ.
_ |a Srirangam |b தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் |c 1947
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 9- no. 9 (ஸெப்டம்பர்- 1947)
|a In Tamil
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002187
TVA_PRL_0002187
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க