வைத்திய சந்திரிகா

nam a22 7a 4500
191112b1947 ii 000 0 tam d
_ _ |a நடராஜ சாஸ்த்ரீ |a V. B.
_ |a வைத்திய சந்திரிகா |c ஆசிரியர் V. B. நடராஜ சாஸ்த்ரீ.
_ |a Srirangam |b தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் |c 1947
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 9- no. 11 (நவம்பர்- 1947)
|a In Tamil
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002189
TVA_PRL_0002189
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க