பால பாரதி

nam a22 7a 4500
191112b1925 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர் வ. வெ. |a Suprahmaṇya Aiyar Va. Ve.
_ |a பால பாரதி |c ஆசிரியர் வ. வெ. ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர்.
_ |c 1925
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 2- no. 2 (வைகாசி- 1925)
|a In Tamil
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002614
TVA_PRL_0002614
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க