தமிழ் ஹரிஜன்

nam a22 7a 4500
191112b1947 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 2
_ |a தமிழ் ஹரிஜன் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர்கள் பொ. திருகூட சுந்தரம் நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை.
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்ப்பன்ணை |b Tamiḻppaṉṇai |c 1947
|a வார இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a Vol. 51 (மார்ச்சு 30- 1947)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a திருகூட சுந்தரம்- பொ.-இராமலிங்கம் பிள்ளை- வெ.
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |a Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0003985
TVA_PRL_0003985
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க