tva-logo

Journal of the Cine Technucuans association of South India

nam a22 7a 4500
180911b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3496
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a Journal of the Cine Technucuans association of South India |c edited by A. Krishnan
0 _
_ _ |a Madras |b Cine Technucuans association of South India |c 1948
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 2, no. 1 (April, 1948)
_ _ |a In English
0 _
0 0 |a Krishnan, A.
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0003496
TVA_PRL_0003496
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image