செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
170901b1915 ii 000 0 tam d
_ _ |a செந்தமிழ் |c மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை
_ _ |a மதுரை |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |c 1915
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 14, no. 1 (நவம்பர் - டிசம்பர், 1915)
_ _ |a In Tamil
_ _ |a TVA_PRL_0000383
TVA_PRL_0000383
இதழ்கள் - Magazines
கருத்து தெரிவிக்க