tva-logo

The Journal of the Indian botanical society

nam a22 7a 4500
201003b1927 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3306
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a The Journal of the Indian botanical society :|b1 formerly The Journal of Indian botany |c edited by B. Sahni
0 _
_ _ |a Madras |b Methodist publishing house |c 1927
|a Quarterly
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 6, no. 2 (July, 1927)
_ _ |a In English
0 _
0 0 |a Sahni, B.
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0003306
TVA_PRL_0003306
ஆய்விதழ்கள் - Journals
cover image
Book image